Image
ТЕРНIВСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ ГIРНИЧИЙ ЛIЦЕЙ
ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ

Прохідник

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

Професія –  7111.1  Прохідник
Кваліфікація  –  5 розряд
Кваліфікаційні вимоги

1. Повинен знати: властивості гірничих порід та їх класифікацію за міцністю; правила та способи роздроблення гірничої  породи механізованим інструментом і ручним способом; способи проведення горизонтальних, похилих та вертикальних виробок; форми перерізу гірничих виробок; види постійних та тимчасових кріплень, способи їх зведення; типи та властивості полімерних матеріалів, правила поводження з ними, способи їх застосування;  властивості спеціальних розчинів та способи їх нагнітання; будову та правила експлуатації устаткування, машин і механізмів, що застосовуються під час проходки гірничих виробок; правила та прийоми складання та установлення арматури; будову відкотних колій; способи розпланування та укладання стрілових переводів, перевірки профілю колії;  розміри підвісного устаткування; способи укладання, кріплення, підвішування труб; вимоги до якості загострення та заправлення бурів, коронок, їх форми та розміри; правила ведення вибухових робіт; установлену сигналізацію; правила та способи навантаження, вивантаження та постачання матеріалів і устаткування в зону забою; види несправностей  в роботі машин та устаткування, що  обслуговується, способи їх усунення; електрослюсарну справу в обсязі знань електрослюсаря 3-го розряду; основи правових знань; основи галузевої економіки і підприємництва; основи інформаційних технологій.

2. Повинен уміти: виконувати увесь комплекс робіт щодо проходки горизонтальних, скісних та вертикальних гірничих виробок, крім робіт, передбачених у 6-му розряді; бурити шпури та свердловини самохідними  буровими установками (каретками), крім дизельних, перфораторами масою до 35 кг (разом з пневмопідтримкою), електросвердлами і пневмосвердлами; виконувати роботи щодо навантаження гірничої маси та буріння шпурів із застосуванням навантажувальних машин продуктивністю до 60 м3/г за годину  з навісним буровим устаткуванням; на вугільних та сланцевих шахтах бурити шпури усіма типами перфораторів та самохідних бурових установок; виконувати проходку гірничих виробок із застосуванням відбійних молотків, пневмоломів, вибуховим, гідравлічним способами та вручну; роздроблювати вибухову породу (грунт); виконувати  скреперування гірничої маси в рудоспуск або вагонетки; навантажувати гірничу масу навантажувальними, вантажно – доставочними машинами, крім передбачених в 6-му розряді, і вручну в зоні вибою на транспортні засоби і перекидати (закладати)  породу у вироблений простір; керувати навантажувальними, навантажувально – доставочними машинами, перевантажувачами, гідромоніторами, скреперними лебідками, установками з нагнітання в пласт води та спеціальних розчинів, прохідницькими комплексами з немеханізованим щитом, іншими машинами і механізмами, які використовуються в роботі, обслуговувати їх; брати участь у керуванні прохідницькими комбайнами; зводити  усі види кріплення  в горизонтальних, похилих виробках, крім кріплення, що передбачене для прохідників вищої кваліфікації; зводити збірне тюбінгове, блочне та бетонне кріплення у виробках криволінійного контуру площею перерізу до 20м2; установлювати та розбирати опалубку, установлювати арматуру; зрошувати гірничу масу після вибухових робіт; розбирати та ремонтувати тимчасове кріплення; укладати та знімати  постійні і тимчасові рейкові колії; складати, розбирати, переносити, пересувати, нарощувати та укорочувати конвеєри, риштаки, розминовки, стояки  труб; улаштовувати ходові відділення в стовбурах та помости на розпірках під час проходки вертикальних виробок та стовбурів; пересувати та  закріплювати помости, колиски, натяжні рами; укладати труби різного діаметру в тунелях, підвішувати їх у стовбурах з бетонуванням та закладанням стиків; улаштовувати залізобетонні шлюзні камери  в кесонах; виконувати монтаж та демонтаж прохідницьких комплексів; обслуговувати та брати участь у монтажі, демонтажі і планово – запобіжному ремонті забійного устаткування; завантажувати, розвантажувати, постачати матеріали та устаткування, відкочувати навантажені,  підкочувати порожні вагонетки в зоні забою за допомогою електровозів, лебідок або ручним способом; ремонтувати кріплення виробки, яку проходять, зачищати виробку від просипаної гірничої  породи; виконувати проходку гірничих  виробок у завалі;  вести проходку та кріплення шурфів; проводити осланцювання гірничих виробок поблизу забою; укріплювати гірничі породи в зоні  забою полімерними матеріалами.

3. Загальнопрофесійні  вимоги
    Повинен:

  1. раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
  2. додержуватись норм технологічного процесу;
  3. не допускати браку в роботі;
  4. знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
  5. використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
  6. знати основи  інформаційних технологій.

4. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного  рівня осіб, які навчатимуться в системіпрофесійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - технологічно суміжна професія
4-го розряду:
- за умові перепідготовки стаж роботи за технологічно суміжною професією    4 розряду не менше 1 року.

5. Сфера професійного використання випускника
Добувна промисловість: підземна розробка корисних копалин

6. Специфічні вимоги:
6.1. Вік: при виході на передвипускну виробничу практику – не менше 18 років.
6.2. Стать : чоловіча.
6.3. Медичні обмеження.

Контактна інформація

Адреса:  Україна, Дніпропетровська обл., м.Тернівка, вул. Маяковського, 24

 

Телефоний зв’язок та електронна пошта:

 

E-mail: tpgl@i.ua