Image
ТЕРНIВСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ ГIРНИЧИЙ ЛIЦЕЙ
ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ

Машиніст гірничих виїмкових машин

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1.    Професія: 8111.1 Машиніст гірничих виїмкових машин
2.    Кваліфікація:  5 розряд
3.    Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: будову та технічні характеристики гірничих виїмкових  машин: агрегатів, видобувних та прохідницьких комбайнів, стругових установок, врубових машин; вимоги та порядок ведення роботи з монтажу, демонтажу і ремонту устаткування, що обслуговується; будову та характеристику застосовуваного електрообладнання; будову заземлення; системи пиловідсмоктування і зрошування; термін спрацювання окремих деталей і вузлів; види мастильних матеріалів, емульсій  гідросистем кріплення та машин, необхідну кількість їх для заправлення; системи змащування машин та механізмів; вимоги до якості заправлення та заточування зубків, клеваків, різців, ножів; паспорт кріплення і керування покрівлею; властивості гірничих порід та їх поведінку під час виїмки; основи гірничої справи, електротехніки та гідравліки; електрослюсарну справу.

Повинен уміти: керувати гірничими виїмковими машинами; видобувними та прохідницькими комбайнами, виїмковими агрегатами, в тому числі автоматизованими і з програмним керуванням, струговими установками, врубовими машинами. Стежити за поведінкою секцій гідрофікованого кріплення, накатника та сітки агрегату в процесі посадки щита на забій. Розкріплювати, переміщати опорні балки та приводні головки стругових установок за допомогою гідродомкратів і закріплювати їх на новому місці. Робити різні вруби врубовими машинами залежно від гірничотехнічних вимог та гірничогеологічних умов; вирубувати верхній “куток” різними способами. Змащувати вузли та деталі машин, перевіряти рівень і доливати масло в турбомуфти та маслостанції. Випробовувати машини. Перевіряти та замінювати зубки, клеваки, різці, ножі. Перевіряти стан покрівлі, кабелів, труб, шлангів, навантажувальних механізмів. Забезпечувати правильний напрямок виїмки (зарубки) корисних копалин та проведення виробки. Регулювати виконавчий орган в процесі роботи. Оглядати та стежити в процесі роботи за положенням тягового та запобіжного канатів або тягового ланцюга. Керувати системою зрошення, запобіжними лебідками та маслостанціями. Виявляти та усувати несправності машин, механізмів та іншого устаткування в процесі роботи. Виконувати розворот, монтаж, демонтаж, спуск (підйом) та перегон машини в процесі роботи. Закріплювати машину запобіжними стояками та покрівлю над нею в кінці роботи. Установлювати розпірні та укісні стояки, вибивати та установлювати стояки, що заважають руху машини, зачищати машинну дорогу. Брати участь в установленні та переустановленні упорного стояка. Брати участь у планово-запобіжних ремонтах, монтажі, демонтажі машин, агрегатів, іншого устаткування, що обслуговуються з піднесенням, навантаженням та розвантаженням їх окремих частин і вузлів. Переганяти комбайн із забою у забій своїм ходом.

4.    Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватись норм технічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати основи інформаційних технологій;
ж)дотримуватись виробничих інструкцій, технологічних регламентів;
з) мати відповідальний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.
5.    Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Гірник очисного забою» 4 розряду:

  • за умови  продовження первинної професійної освіти в професійно-технічних навчальних закладах III атестаційного рівня без вимог до стажу роботи;
  • за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Гірник очисного забою» 4 розряду не менше 1 року.

6.    Сфера професійного використання випускника
Добування паливно-енергетичних корисних копалин. Підземне та відкрите добування різних видів кам’яного вугілля: антрациту, вугілля для коксування.

7.    Специфічні вимоги:
7.1. Вік: при виході на передвипускну виробничу практику – не менше 20 років.
7.2. Стать: чоловіча.
7.3. Медичні обмеження.

Контактна інформація

Адреса:  Україна, Дніпропетровська обл., м.Тернівка, вул. Маяковського, 24

 

Телефоний зв’язок та електронна пошта:

 

E-mail: tpgl@i.ua