Image
ТЕРНIВСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ ГIРНИЧИЙ ЛIЦЕЙ
ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ

Гірник очисного забою

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

Професія –  7111.2 Гірник очисного забою
Кваліфікація –  5 розряд
Кваліфікаційні вимоги

1. Повинен знати: будову, технічні характеристики обладнання, машин, механізмів і пристроїв, застосовуваних  на очисній виїмці корисної копалини, правила приймання, випробування і догляду за ними; пускову та регулювальну апаратуру; порядок монтажу та демонтажу обслуговуваних машин; схему розведення повітропроводів і водопроводів; системи зрошування; властивості гірських порід; властивості бокових порід та структуру пласта: кліваж, тріщинуватість, віджимання, наявність породних прошарків,  несправжньої покрівлі, твердих вкраплень, схильність до несподіваних викидів і гірничих ударів, багатогазовістьвідпрацьовуваного пласта; застосовування системи розробки; правила ведення розробки гірничих  виробок за напрямками; схеми раціонального розміщення шпурів; способи приймання і основні схеми розмиву корисної копалини і породи; види кріплень і способи кріплення забою; основи гірничої справи; паспорти кріплення і керування покрівлею, буровибухових робіт; способи керування покрівлею і умови їх застосування; способи закладання  відпрацьованого простору та основні знання про закладні матеріали; види і властивості полімерних матеріалів,  застосовуваних для укріплення порід покрівлі, правила поводження з ними; сортамент лісу та типорозміри металевих стояків; способи проведення горизонтальних і похилих виробок у різних умовах; основні правила безпечного ведення підривних робіт; вимоги до якості заточування, заправлення різального інструменту; види, способи виявлення та усунення неполадок у роботі обслуговуваних машин і механізмів; електрослюсарну справу в обсязі знань електрослюсаря 3-го розряду.

2. Повинен уміти: виконувати комплекс робіт під час очисного виймання корисної копалини, робіт, пов’язаних з проведенням печей, просіків, гезенків, ортів, розрізів лав, монтажних камер (шарів). Бурити шпури і свердловини самохідними буровими установками (крім дизельних), каретками і перфораторами вагою до 35 кг (разом з пневмопідтримкою), електросвердлами та пневмосвердлами. Оглядати забій і доводити до безпечного стану, планувати ділянку вибою. Проводити прибирання, навантаження і доставку гірничої маси різними способами. Зводити тимчасове і постійне кріплення відповідно до паспорта кріплення та керування покрівлею, здійснювати посадку покрівлі, викладення і перенесення кострів. Зміцнювати породи покрівлі очисного забою і сполучення з ним полімерними матеріалами. Встановлювати упорні та розпірні  стояки. Викладати помости. Скреперувати гірничу масу із забою. Проводити закладку виробленого простору, надавати допомогу в керуванні гірничими виїмковими машинами. Керувати гідромоніторами, вантажно-доставними машинами з електричним і пневматичним приводом та дизельним двигуном потужністю до 147,2 кВт (200к.с.), закладними машинами, скреперними лебідками, самохідними покрівельно-оборковими помостами та іншими застосовуваними в роботі машинами і механізмами, здійснює їх технічне обслуговування. Керувати установками, що нагнітають воду в пласт, гідросистемою під час пересування секцій кріплення і конвеєра. Брати участь у монтажі, демонтажі, перенесенні, пересуванні, установленні обладнання в зоні забою і виробках,  прилеглих до очисних забоїв (лав, блоків, заходок). Монтувати гнучкі перекриття з металевої сітки, пересувати опірні балки і переставляти ролики під час роботи стругових установок і вузькозахватних комбайнів. Пересувати стояки спеціального привибійного кріплення. Нарощувати і укорочувати  конвеєри у виробках, прилеглих до очисних забоїв. Доставляти кріпильні матеріали та обладнання у забій від штреку, розкладати їх у забої, видавати з очисного забою на штрек. Проводити навантаження, вивантаження матеріалів та устаткування у гірничих виробках, в очисних забоях. Змащувати і заправляти паливо-мастильними матеріалами обслуговуване обладнання. Проводити проходку ніш. Навішувати люки, нарощувати врубові хідники. Брати участь у нарощуванні водо- і повітропровідних магістралей, у ремонті вибійного обладнання. Виконувати роботи щодо запобігання несподіваним викидам гірничої маси і газів.

3. Загальнопрофесійні вимоги
    Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні:

  1. раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
  2. додержуватись норм технологічного процесу;
  3. не допускати браку в роботі;
  4. знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
  5. використовувати в разі необхідності засобів попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
  6. знати інформаційні технології.

4. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного  рівня осіб, які навчатимуться в системіпрофесійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень -“Гірник очисного забою” 4 розряду або технологічно-суміжна  професія 3 розряду:
- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією “Гірник очисного забою” 4 розряду не менше 1 року,  або технологічно-суміжної  професії 3 розряду не менше 1 року.

5. Сфера професійного використання випускника
Підземне видобування різних видів кам’яного вугілля, антрациту, вугілля для користування.
Видобування копалин, які зустрічаються в природі у твердому стані (вугілля та руда).
Видобування може здійснюватися підземним способом, відкритим способом або через свердловини.
Включає додаткові роботи, пов’язані з підготовкою корисних копалин до продажного стану подрібнення, оброблення, очищення і збагачення агломерації вугілля і руди.

6. Специфічні вимоги:
6.1. Вік: при виході на передвипускну виробничу практику – не менше 20 років.
6.2. Стать : чоловіча.
6.3. Медичні обмеження.

Контактна інформація

Адреса:  Україна, Дніпропетровська обл., м.Тернівка, вул. Маяковського, 24

 

Телефоний зв’язок та електронна пошта:

 

E-mail: tpgl@i.ua